การเชื่อมต่อ บล็อก

เพราะทุกบิลมีความหมาย

เพิ่มความหมายให้การรับส่งบิลของธุรกิจคุณ ด้วยบริการดิจิทัลที่ทำให้บิลเป็นได้ "มากกว่า" แค่ตัวเลขบนกระดาษ

billme

การรับส่งบิลบนโลกดิจิทัลเป็นอย่างไร?

ประสบการณ์รับส่งบิลดิจิทัลที่ อยู่ทุกที่ เข้าถึงได้ทุกเวลา และรับชำระได้ในทุก ๆ ช่องทาง จะเปลี่ยนโฉมความยุ่งยากเกี่ยวกับบิล ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ

สู่ประสบการณ์ใหม่ของการรับบิล

บิลที่เป็นมากกว่าตัวเลข บิลที่ส่งต่อความใส่ใจ จากผู้ขายถึงผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ส่งสินค้าออนไลน์ ยอดประวัติการใช้บริการในอดีต หรือสถานะการก่อสร้างของโครงการ

เชื่อมต่อผู้ซื้อผู้ขาย ด้วยประสบการณ์ดิจิทัล

billme
billme

BillBox

- Bulk Upload เพื่อจัดส่งบิลจำนวนมากในครั้งเดียวกัน

- จัดส่ง Smart Bill เพื่อใช้บิลเป็นช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

- ดูภาพรวมสถานะการเรียกเก็บเงินพร้อมวิธีแจ้งเตือนพิเศษในกรณีล่าช้า

billme

BillGate

- เชื่อมต่อง่ายผ่านช่องทางมาตรฐานเช่น API, Web Service, CSV File เป็นต้น

- สร้างและจัดส่ง ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ และใบกำกับภาษี พร้อม Digital Signature ตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด

- ติดตามสถานะการจัดส่งบิล และการชำระ เช่น เปิด/ไม่เปิด, ถึงหรือไม่ถึงปลายทาง พร้อมการแจ้งเตือนและการส่งข้อความที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

billme

BillHub

- เรียกดูประวัติการจัดส่งใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ และใบกำกับภาษี รวมทั้งประวัติการแก้ไข

- ค้นหาเอกสารที่จัดส่งในอดีต เพื่อใช้อ้างอิงตามกฏหมาย

- นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานรัฐบาล เช่น ใบกำกับภาษี กับกรมสรรพากร

billme

ผสมความใส่ใจในรายละเอียดเข้ากับโลกเทคโนโลยีที่หมุนไว